Gold Max tổ chức hội thảo trình diễn máy kéo Zetor đầu tiên tại Tân Châu Tây Ninh

Ngày 17.04.2022, Công ty TNHH Gold Max tổ chức hội thảo trình diễn máy kéo ZETOR lần đầu tiên tại Tân Châu Tây Ninh.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với Quy mô gần 50 Khách hàng tham dự, cùng với Quý Bà con, các Bác/Chú/Anh/Em hội lái máy Tây Ninh.

KÍNH CHÚC các Bác/chú/anh/chị/em “Người khỏe Máy khỏe”

CÔNG TY TNHH GOLD MAX
GOLD MAX CO., LTD

TOP