Anh Phạm Ngọc Cường ở Tuy Hòa, Phú Yên đã chọn Mitsubishi GX50A để đưa về Phú Yên phục vụ công việc nông của mình.

TOP