Nhằm giúp đại lý có thêm kiến thức về sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn, GOLD MAX cung cấp Catalogue sản phẩm sau đây:

THƯƠNG HIỆU MÁY KÉO NỘI DUNG TẢI VỀ
ZETOR Catalogue sản phẩm máy kéo Zetor Global

 

ZETOR GLOBAL 2150

ZETOR GLOBAL-2160

ZETOR GLOBAL-2175

ZETOR GLOBAL-2190

FORMA Catalogue sản phẩm máy kéo FORMA FORMA F60

FORMA F65

FORMA F75

FORMA F90

MITSUBISHI Catalogue sản phẩm máy kéo MITSUBISHI GX50A MITSUBISHI GX50A
BRANSON Catalogue sản phẩm máy kéo BRANSON 5825R/6225R BRANSON 5825R/6225R 
HATTAT Catalogue sản phẩm máy kéo HATTAT Hattat cabin
CMT Catalogue sản phẩm dàn cày bừa CMT Dan cay bua CMT
  Thông số kỹ thuật dàn xới CMT THONG SO KY THUAT DAN XOI CMT
BKT & TRELLEBORG Catalogue sản phẩm lốp máy cày BKT & Trelleborg BKT

Trelleborg TM90

Trelleborg TM600

Trelleborg M700

Trelleborg TM800

CAPTAIN Catalogue sản phẩm máy kéo CAPTAIN Captain
SHAKTIMAN Catalogue sản phẩm dàn xới SHAKTIMAN (truyền động xích) Shaktiman
  Catalogue sản phẩm dàn xới SHAKTIMAN Regular Light (truyền động nhông) Regular light
  Catalogue sản phẩm dàn xới SHAKTIMAN Regular Plus (truyền động nhông) Regular plus
  Catalogue sản phẩm dàn cắt cỏ SHAKTIMAN Slasher
  Catalogue sản phẩm dàn băm cỏ trục băm SHAKTIMAN SFM
  Catalogue sản phẩm dàn rắc phân SHAKTIMAN SSFB
  Catalogue sản phẩm dàn khoan hố thủy lực SHAKTIMAN SPDH
MAHINDRA Catalogue sản phẩm dàn xới MAHINDRA MAHAVATOR Mahindra Mahavator
KIRLOSKAR Catalogue sản phẩm dàn xới KIRLOSKAR GEOVATOR LIGHT 09_Geovator leaflet (1)
  Catalogue sản phẩm dàn xới MAHINDRA GYROVATOR Gyrovator-ZLX-Brochure_01022021.pdf_ (1)
KK


Catalogue sản phẩm dàn trồng mía hàng đôi dàn trồng mía hàng đôi
Catalogue sản phẩm dàn trồng mì (sắn) dàn trồng mì
Catalogue sản phẩm dàn bừa đĩa bón phân dàn bừa bón phân
BT Dàn cày kiêm bón phân cây mì BT-CA8
  Bộ bánh xe dành cho máy kéo chăm sóc cây mì Bánh cao su gắn máy kéo chăm sóc cây mì

 

TOP