Nhằm giúp đại lý có thêm kiến thức về sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn, GOLD MAX cung cấp Catalogue sản phẩm sau đây:

THƯƠNG HIỆU MÁY KÉO NỘI DUNG TẢI VỀ
ZETOR Catalogue sản phẩm máy kéo Zetor Global

 

ZETOR GLOBAL 2150

ZETOR GLOBAL-2160

ZETOR GLOBAL-2175

ZETOR GLOBAL-2190

FORMA Catalogue sản phẩm máy kéo FORMA FORMA F60

FORMA F65

FORMA F75

FORMA F90

MITSUBISHI Catalogue sản phẩm máy kéo MITSUBISHI GX50A MITSUBISHI GX50A
HATTAT Catalogue sản phẩm máy kéo HATTAT Hattat cabin
CMT Catalogue sản phẩm dàn cày bừa CMT Dan cay bua CMT
BKT & TRELLEBORG Catalogue sản phẩm lốp máy cày BKT & Trelleborg BKT

Trelleborg TM90

Trelleborg TM600

Trelleborg M700

Trelleborg TM800

CAPTAIN Catalogue sản phẩm máy kéo CAPTAIN Captain
SHAKTIMAN Catalogue sản phẩm dàn xới SHAKTIMAN Shaktiman
MAHINDRA Catalogue sản phẩm dàn xới MAHINDRA MAHAVATOR Mahindra Mahavator

 

TOP