Ngày 19/7/2022 tại Thôn Dũng Cảm, TT. NT Việt Trung – Bố Trạch – Quảng Bình, đại lý Trung Sơn Quảng Bình tổ chức hội thảo và trình diễn máy kéo Zetor – Mitsubishi tới quý bà con địa phương.

Máy kéo Zetor và Mitsubishi được bà con đánh giá thiết kế đẹp, mạnh mẽ, và phù hợp nhu cầu sử dụng tại địa phương.

 

TOP